Úvod

Zmyslom moje práce je inšpirovať a posilňovať ľudí či v ich osobnom živote alebo vo firemnom prostredí na ICH VLASTNEJ CESTE, pomôcť im spoznať a využiť svoju jedinečnosť, svoj potenciál pre to, aby uplatnili svoje výnimočné vlastnosti pre vytvorenie prosperity, spokojnosti a radosti v svojom živote, v organizáciách, kde pôsobia a aj v živote ľudí v svojom okolí.

Pre dosiahnutie týchto cieľov používam metódu Co-Active koučing pre individuálnych aj korporátnych klientov. S tímami alebo skupinami pracujem aj formu tímového koučingu, zážitkových tréningov na koučingovom prístupe a strategických workshopov, kde využívam svoje skúsenosti z vedenia firmy, pracovných tímov a prinášam pohľad kouča.Dagmar Kéryová, CPCC; medzinárodne certifikovaný kouč, tréner, facilitátor
Dagmar Kéryová Navštívte Mysliteľňu - tvorivý priestor s facilitačnými pomôckami a službami pre vaše tímy a s ponukou otvorených tréningov