V októbri a novembri o koučingu a facilitácii

Celý rok úspešne prebieha tréningový program pre HR manažérov “Ludské, veľmi ľudské zdroje”. V okróbri a novembri sa k nám môžu pridať aj manažéri, ktorí vedú tímy.

Budeme sa totiž venovať tomu, ako efektívnejšie pracovať s tímom aj jednotlivcami.

13. a 14. októbra sa venujeme téme “Facilitácia firemných a tímových stretnutí”.
- ako urobiť stretnutia vedené a podporované HR šťavnatými ?
- vedenie stretnutí k inovatívnym a tvorivým výstupom
- vedenie stretnutí k zaangažovanosti jednotlivcov a tímu
- vedenie stretnutí k výsledkom rýchlo a cielene
- vedenie skupinových rozhodovaní (metódy rozhodovania v skupine)
- riešenie ťažkých situácii v diskusii, zvládanie náročných diskutérov
- techniky riadenia diskusie
- zručnosti riadenia diskusie pri zavádzaní nových nástrojov, pri implementácii výsledkov prieskumov spokojnosti a zaangažovanosti, pri implementácii zmeny, tvorbe nových HR nástrojov, pri projektoch firemnej kultúry…

10. a 11. novembra 2011 to bude ”Koučingová kultúra vo firme– utópia, či realita?”
- podľa čoho spoznáš koučingovú kultúru vo firme
- je to v jednotlivcoch alebo v systémoch?
- kto ju vytvára, kto ju formuje, kto ju udržiava
- koučing ako nástroj HR
- koučing ako manažérsky nástroj
- koučing pracovných a projektových tímov

Prihlásiť sa môžete na www.heuristic.sk.