Koučingová kultúra vo firme – ako na to? – 10.a 11.11.2011

Posledný tohtoročný modul zo série tréningov pre ľudí, ktorí sa venujú vedeniu iných  sa venuje koučingu. Je to preto, že  koučing sa stáva veľmi používaným pojmom a ako kouč sa stretávam s tým, že ním vo firmách pomenovávajú veľmi rôzne prístupy k riadeniu a rozvoju ľudí. V internom prostredí manažér nikdy nemôže byť plnohodnotným koučom pre svojho podriadeného, lebo má agendu – môže však veľmi účinne vo vybraných situáciách používať koučingový prístup. Takisto vo firmách stretávam interných koučov, ktorí okrem koučingu plnia veľa iných úloh  - sú mentori, tréneri, supervízori, dávajú spätnú väzbu… A teda tiež uplatňujú koučingový prístup a nie vždy koučing. Preto sme pripravili tréning, ktorý sa bude venovať tomu, ako koučing aj so svojou filozofiou skutočne uplatniť vo firme.

Na tréningu sa zameriame na to,
- ako skutočne budovať koučingovú kultúru vo firme a nielen formálne deklarovať
- čo to znamená koučing podľa modelu Co-Active koučing. Metódou Co-Active koučing je certifikovaných najviac koučov celosvetovo
- ako využiť koučing a možnosti koučingového prístupu ako nástroja HR ale aj pre podporu tímlídrov, ktorí pracujú so svojimi tímami
- ako využiť koučingový prístup pri tréningu, spätnej väzbe, pri práci na zvyšovaní výkonnosti, angažovanosti a motivácie obchodníkov, reprezntantov, pobočiek a podriadených celkov
- ako použiť prvky koučingu pri práci s tímami, čo je to tímový koučing
- ako nadizajnovať prácu interných koučov, mentorov, konzultantov a ako do procesov začleniť externých koučov

Konkrétne skúsenosti s koučingom a nastavením tímu na koučingový prístup prinesie Zuzana Vavrincová, Country Manager spoločnosti Grünenthal Slovakia, ktorá už viac ako 10 rokov pracuje so svojimi tímami týmto spôsobom a využíva rôzne formy spolupráce s internými aj externými koučmi.

Kto teda chce do svojej firmy, svojho tímu zaviesť koučingového ducha, zistiť ako koučing “chutí”, tento tréning mu prinesie mnoho zážitkov, tipov a návodov od manažérov z praxe.

Pre prihlásenie mi pošlite mail s údajmi, v ďalšej komunikácii dostanete detailné informácie.