Nové tréningové série rozvoja lídrov a HR komunity

Expertný rozvoj pre HR komunitu „Ľudské, veľmi ľudské zdroje 2011“ zaznamenal u svojich účastníkov – HR komunity a  manažérov veľký ohlas, a tak sme sa rozhodli v tomto roku rozšíriť našu ponuku. Opäť prinášame zručnosti lektorov a otvorenú podnetnú atmosféru v úzkom kruhu účastníkov v spojení s nenahraditeľnou praktickou skúsenosťou expertov a lídrov.  Vytvorili sme pre vás dve nové tréningové série. Sú určené tým, ktorí chcú rásť a ďalej sa rozvíjať v tvorivých diskusiách s lídrami a expertami zo spoločností ako sú adidas, eustream, Dell, Falck, Grunenthal, Lenovo, Tatra leasing, Poštová banka, sanofi a ďalšie.  

Manažéri si nájdu svoju tému z oblasti vedenia ľudí a komunikácie v sérii „Ľuďmi inšpirovaná spoločnosť“ .

Tréningy reflektujú na zmeny spoločnosti, ktoré sa diali a neustále dejú. Inšpirujú účastníkov pre nové prístupy  v manažmente, otvárajú nové oblasti v internej komunikácii,  v kreatívnych jasných spôsoboch diskusií a tímového rozhodovania, v koučingovom prístupe k riadeniu, cielenom vytváraní firemnej kultúry a riadení zmien cez citlivú prácu s ľuďmi.

Špecificky pre HR manažérov a špecialistov (vítaní sú samozrejme aj nie-HR manažéri) opakujeme tréningovú sériu „Ľudské, veľmi ľudské zdroje“ .

Spájame moderné trendy s ľudskosťou vo všetkých oblastiach HR. Sprevádzame vás cez kompetenčný model a riadenie výkonu, cez postavenie vzdelávania a rozvoja, cez efektivitu výberového procesu ku kľúčovému pojmu HR partnerstva.

Tréningy sme vytvorili v partnerstve dvoch dlhoročne spolupracujúcich spoločností Heuristic management a Chat pod hlavičkou Human Inspired Company. Našim cieľom je robiť veci jednoducho a zmysluplne a ponúkať vám možnosti pre  budovanie a udržiavanie vysokovýkonných a anagažovaných tímov v ľudskom prostredí.

Podrobné informácie o tréningoch si môžete vyžiadať na adrese coachdagmar@gmail.com