Firemná kultúra, ktorá cielene pôsobí

Čo spôsobuje, že sa pri stretnutí v banke inak správate ako u vášho dodávateľa reklamy? Čo všetko vytvára váš dojem pri výbere zamestnávateľa? Ako viete, že vo vašej firme sú dôležité isté vzory správania? Prečo v jednom tíme tej istej firmy sú ľudia poriadni, dodržiavajú čas a v inom tíme stále meškajú?

Okrem iného, lebo rôzne organizácie majú rôznu kultúru. No a čo existuje, to sa dá aj nastaviť tak, aby podporovalo dosahovanie cieľov a výkon vo firme. Výhodou je, že ako manažér potom nemusíte neustále opakovať ako to robiť, ľudia VEDIA…

Ak si chcete tak to zjednodušiť život, byť ako firma jasnejší v svojom smerovaní a hodnotách pre svojich ľudí, ale aj okolie, príďte na tréning založený na koučingovom princípe:

FIREMNÁ KULTÚRA,
16. – 17. októbra 2012, Bratislava.


Detailnejšie informácie si vyžiadajte cez dagmar@co-activecoaching.sk