Vedenie tímových stretnutí

Umenie viesť otvorenú diskusiu v tíme, rozvíjať tímovo nápady a príjmať riešenia, v ktorých sa vidí každý z členov tímu sa volá facilitácia.

V dnešnej dobe je veľmi dôležité spolupracovať, nikto sám nič zásadné neurobí. Preto je ten manažér úspešný, ktorý dokáže využiť silu svojho tímu.

Ak chcete lepšie zižitkovať potenciál vašich kolegov a podriadených, je to pre vás tréning na koučingovom princípe

FACILITÁCIA,
13 – 14. november 2012, Bratislava.


Detailnejšie informácie si vyžiadajte cez dagmar@co-activecoaching.sk