Workshop na Inner Winner 2013 – “Práca ako súčasť celého nášho života”

Ako koučka pracujem s podnikateľmi, manažérmi, ľuďmi, ktorí majú veľký potenciál. Sú rôzni, ale jedno majú spoločné – chcú žiť plnší život a jeho súčasťou je aj práca, ktorá dáva zmysel, napĺňa ich a zároveň pokrýva ich hmotné potreby. Veľa z nich si ale kladie otázku – aká to ale práca je?

Kto žije vedomejšie svoj život, hľadá zmysel, má zvyčajne veľa prečítané, pozná teóriu. Prax je však niekedy náročnejšia.

Preto som sa rozhodla pripraviť veľmi konkrétny, praktický workshop na koučingovom princípe, zameraný na to, ako sa nasmerovať v práci s ohľadom na svoj celý život, ako si vytvoriť plán pre prácu na najbližšie obdobie roka.

Spôsob ako pracujeme, akú prácu si vyberáme a ako v nej rastieme, ako sa nám darí, závisí od toho, kto my sme a akým spôsobom chceme žiť svoj život. Ak v týchto otázkach nemáme jasno, alebo aspoň čiastočne jasno, ťažko sa nám rozhoduje, nemáme potrebnú silu pre realizáciu zmien, náročných činností, ktoré potrebujeme pre rast a ani vytrvalosť .Pre úspech v akejkoľvek práci je preto potrebné mať aspoň v krátkodobom horizonte jasno, prečo som JA tu a kam tým smerujem. No a pre dlhodobý úspech je túto jasnosť potrebné rozširovať a udržiavať.

Workshop vám poskytne viacero zážitkov, cez ktoré budete môcť budovať svoje zámery pre prácu v tomto roku. Zažijete si rôzne prístupy a budete môcť otestovať, čo vám funguje. Dostanete niekoľko nástrojov pre prácu s sebou, ktoré môžete použiť aj neskôr. Verím, že sa budete navzájom inšpirovať, dávať si výzvy a zdieľať a výsledkom bude Váš vlastný návod ako prísť tam, kam chcete…

Vidíme sa v nedeľu, 14. apríla 2013 o 9.30 hod na festivale Inner Winner.

Ďalsie zaujímavé témy nájdete aj na www.inner-winner.sk/program