Prečo pripravujem program fóra o využití ženského potenciálu?

Práca s potenciálom ľudí je to, čomu som sa upísala. Moje skúmanie ako je to s mužmi a ženami v riadiacich pozíciách sa začalo pri otázke: “Potrebuje žena iný koučing ako muž?” Moja odpoveď bola, že nie, metódu vyberám podľa toho, aký človek so mnou sedí. Ale faktom ostáva, že žena je iná ako muž. Nie jej potenciálom, ale životnou úlohou mamy, partnerky. Preto žena niekedy nechce a myslí si že ani nemôže rozvíjať svoje danosti. Ďalším faktom je, že spôsob ako vzniklo nastavenie v spoločnosti vytvorili muži na svoj obraz. Veď vo vrcholovej politike, vo veľkých vplyvných spoločnostiach, na univerzitách, v cirkvi sú vo vedúcich pozíciách prevažne muži. Pokiaľ tam vstúpia ženy, musia sa prispôsobiť existujúcim pravidlám. Aby ženy mohli skutočne využiť svoj potenciál, je potrebné, aby pracovali v prostredí, ktoré im to umožní – teda také, kde spoločne s mužmi vytvoria nové nastavenie. Ale nie ženské a už ani nie mužské – ale partnerské. Tento proces je otázka generácií ale už aj dnes existuje veľa riešení, veľa ľudí, ktorí vo vzájomnej spolupráci vie vytvárať prirodzenú harmóniu v práci.

Prečo by sme však mali investovať do takýchto nákladných opatrení s neistým výsledkom na dlhé roky?

Ženy v dnešnej spoločnosti predstavujú málo využívaný zdroj talentov a výrazný potenciál pre rast globálnej ekonomiky. A tento fakt už niekoľko rokov je súčasťou stratégií významných svetových inštitúcií. Vedúca investičná banka Goldman Sachs používa termín “womenomics”, aby pomenoval silu, ktorú ženy predstavujú pre dnešnú spoločnosť. Otázkam prínosu zapojenia žien do hospodárskeho života sa intenzívne venujú aj OECD, EÚ, Svetová banka a ďalšie svetové inštitúcie.

Viaceré štúdie poukazujú na silnú koreláciu medzi zapojením žien do vedúcich pozícií a zvýšením ziskovosti týchto spoločností.

Ženy spolu s mužmi môžu spolupracovať, vytvárať rozumnejší, bezpečnejší spôsob žitia v dnešnej spoločnosti. Rozhodla som sa zapojiť do tvorenia tejto spolupráce. Preto realizujeme spolu s tímom zapálených ľudí podujatie Fórum Firma 21. storočia, kde otvárame priestor pre užitočnú diskusiu, zdieľanie fungujúcich riešení a otváranie ďalších oblastí, kde riešenia potrebujeme vytvoriť.

www.srdce-slovenska.sk

Fórum je len prvou aktivitou, nasledovať budú ďalšie a ich obsah a zameranie bude závisieť od toho, čo ľudia potrebujú v tejto téme riešiť. Ak máte podnet, užitočnú skúsenosť alebo sa chcete osobne angažovať pre vytváranie partnerstva mužov a žien v biznise, dajte mi vediet!

Ja osobne pripravujem projekty pre firmy zamerané na vytváranie pracovného partnerstva a projekty pre Talent manažment – ako vytvárať podmienky a stimulovať rast talentov u žien, ako pracovať s touto prirodzenou diverzitou.