TREND seminár: Prečo je koučingový spôsob riadenia vo firme tak úspešný

Pojem koučing sa v dnešnom manažmente používa čoraz frekventovanejšie. Preto som sa ako prezidentka ICF Slovak Chapter (Medzinárodná federácia koučov) spolu s mojimi kolegami z predsedníctva, rozhodli nadviazať na tradíciu konferencií o koučovaní a priniesť pohľad na využitie sily koučingu priamo vo firmách. Koučovací prístup môžu používať nielen kouči, ale aj manažéri, či celé organizácie, ktoré budujú koučingovo orientované firemné kultúry. Takéto kultúry prinášajú spôsoby práce, ktoré reagujú na veľkú premenlivosť, rýchlosť a veľké množstvo podnetov, informácií, ktoré prináša dnešná doba do biznisu. Koučingovo vedení ľudia a tímy sú odolnejší voči zmene, majú schopnosť vidieť situácie v celom obraze, tvoria riešenia a berú za ne zodpovednosť.

Príďte aj vy naTrend seminár, kde sa zahraniční ale aj domáci prezentujúci budú deliť o svoje konkrétne skúsenosti ako rôzneho využitia koucingu, vyhodnotenia jeho prínosu, implementacie koucingovej kultury a to nielen prostrednictvom profesionalnych koucov, ale aj manazerov, ktori vyuzivaju koucovaci pristup.

Stretneme sa 13. novembra 2014, Hotel Gate One, Bratislava!

Viac o programe nájdete na http://konferencie.etrend.sk/seminare/preco-je-koucingovy-sposob-riadenia-vo-firme-dnes-tak-ucinny.html