WORKSHOP PRE KOUČOV “Co-Active Model – Vyspelé techniky pre koučov v biznise aj mimo neho”

Co-Active model patrí k jedným zo svetovo najpoužívanejším metódam koučovania. Tréningový program pre vzdelávanie Co-Active koučov realizuje inštitút The Coach Training Institute (CTI) z USA. Jeho zakladatelia patria k pionierom koučingu. Za viac ako 20 rokov CTI vytrénoval na celom svete viac ako 35.000 Co-Active koučov a dnes inštitút ročne končí viac koučov, ako v akomkoľvek inom tréningovom programe.

Ako medzinárodne certifikovaná Co-Active koučka som oslovila Clarka Friedrichsa, MCC, ktorý je riaditeľom pre tréningy a rozvoj lídrov The Coach Training Institute (CTI) a venuje sa výberu, riadeniu a tréningu všetkých lídrov, ktorí vedú tréningy pre prípravu Co-Active koučov na svete, aby pripravil pre slovenských koučov praktický workshop.

Srdečne pozývam koučov, ktorí si chcú rozšíriť svoje pôsobenie o nové pohľady a techniky 12. novembra 2014, 9.00 – 17.00 hod do Hotela Tatra, Bratislava na workshop “Co-Active Model – Vyspelé techniky pre koučov v biznise aj mimo neho”

Workshop je zameraný na tri užitočné techniky v koučingu, ktoré budú môcť účastníci ihneď použiť v prax. Tieto techniky sú založené na Co-Active modeli a vytvoril ich Clark Friedrichs, MCC, kouč s dlhoročnými skúsenosťami získanými v práci s tisícmi ľudí v rôznych situáciách.

Dynamic Meta-vision Formula
Táto technika pomôže koučom pracovať s ich klientami tak, že použijú jednoduché kroky, ktoré zapoja klienta nielen mentálne ale aj fyzicky do procesu. Kouč sa naučí zapájať do koučovania telesné pocity klienta a priestor, v ktorom koučing prebieha pre vytvorenie dynamickej skúsenosti. Je to 3D koučing!

Zo sabotéra spojenec
Každý z nás má v sebe veľa hlasov. Ako posilniť klienta, zastaviť kritické vnútorné dialógy a vytvoriť zo sabotéra spojenca je obsahom druhej techniky.

Hranie rolí v koučingu
Stáva sa, že kouč musí vstúpiť do rôznych “rolí”, aby pomohol klientovi lepšie sa pripraviť na reálne situácie. Na workshope sa naučíte konkrétne techniky ako to urobiť tak, že hranie rolí bude efektívnejšie a plynulejšie.

Poplatok za účastníka je 150€ bez DPH. V cene je zahrnuté občerstvenie a obed.

Svoju prihlášku vyplňte elektronicky na adrese https://docs.google.com/forms/d/1BnnSVf5tY7O83fArrP1OR_CqfTmVgbuX8zcP8qtsFjA/viewform?usp=send_form