Pozvanie na PROFIT workshop “Nový rok, nový štýl vedenia firmy”

Koučing a koučingový prístup pri riadení ľudí a firmy sa patria v posledných desaťročiach jedným z najefektívnejších nástrojov. Preto som už dlhšie diskutovala s marketingomTrendu ako priniesť tento prístup aj do ich podujatí. Stretli sme sa v novom formáte – PROFIT workshope, kde okrem inšpirácií a nových informácií vzniká pre účastníkov veľký priestor na vzájomnú diskusiu, výmenu názorov a formovanie vlastného riešenia.

Som rada, že ako prvá som dostala v rámci tohoto formátu priestor a tak otvárame úplne novú kapitolu.

Srdečne Vás pozývame na prvý workshop na tému “Nový rok, nový štýl vedenia firmy”, ktorý sa bude konať 15. februára 2011 od 9.00 hod do 12.30 hod v hoteli Gate One.

Venovať sa budeme novým prístupom riadenia firmy. Workshop otvorí poradca a kouč vrcholových manažérov pani Katarína Emma Schapiro, ktorá aj vďaka svojej bohatej manažérskej skúsenosti, už viac ako desať rokov pôsobí ako kouč v korporátnom prostredí a v rámci svojej práce na Oxforde spracovala prieskum na tému „Ako využívajú koučing vo svojej praxi vrcholoví manažéri a lídri firiem  a ako im koučing ako štýl  lídrovstva  pomáha zavádzať potrebné zmeny v rýchlo sa meniacom ekonomickom a sociálnom prostredí“.

Pokračovať budeme workshopovým program, kde koučingovými technikami prinesieme účastníkom nové idey ako sa môžu  pozerať na  veci aj z úplne iných pohľadov ako boli zvyknutí, dosahovať výsledky inými a novými cestami a ktoré ich zvyky, predstavy im bránia dosiahnuť to, čo naozaj chcú. Účastníci si zažijú ukážku koučingu a získajú podnety od mentorov – úspešných manažérov, ktorí budú zdieľať svoje skúsenosti s dosahovaním úspechu. Medzi mentorov patria pán Štefan Dobák, CEO Gratex International, Igor Matloň, šéfredaktor Profitu a Alfonz Juck, tréner a manažér atletických hviezd.

Záver bude patriť riadenej diskusii s mentormi pri okrúhlych stoloch na témy, ktoré si vyberie publikum. Účastníci budú mať možnosť vzájomne sa spoznať, zdieľať svoje skúsenosti a v živej diskusii získať nové nápady pre svoje podnikanie.

Tento workshop je určený pre praktických manažérov, majiteľov spoločností, ktorí už majú veľa praktických skúseností, informácií a potrebujú si z nich „destilovať“ to, čo ich najefektívnejšie posunie ďalej.

Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.etrend.sk/workshopy.html.

Budem sa tešiť na osobné stretnutie!

Dagmar