04_leadership

Leadership a tímová práca

Leadership začína pri samotnom lídrovi. Preto sa podstatná mojich programov týka tém ako viesť sám seba. Keď to viem, môžem efektívne viesť aj druhých. Vedenie ľudí znamená pre mňa hlavne neustále udržiavanie a nastavovanie harmonických vzťahov na základe vyššieho zmyslu, hodnôt a postojov samotného lídra.

 

Leadershipu sa venujem z pohľadu osobných hodnôt a nastavenia, strategického myslenia, schopnosti uskutočňovať zmeny v organizáciách, vedenia druhých, využívania diverzity v tímoch a tiež schopnosti udržiavania osobnej harmónie a dlhodobého vplyvu na svoje okolie.

 

Tému leadershipu som spracovala do viacerých typov projektov, ktoré sú určené pre ľudí, zaradených do programov rozvoja talentu, lídrov, ktorí začínajú viesť tímy, ale aj skúsených manažérov,ktorí hľadajú nové inšpirácie a prístupy k vedenie seba a druhých.