03_individualny_koucing

Individuálny koučing

Proces koučingu
Môj prístup ku klientovi je vždy rovnaký. Jediný rozdiel pri práci vo firemnom prostredí je, že do procesu stanovovania cieľov koučingu vstupuje aj tretí partner – zástupca organizácie. Takže nastavenie zamerania koučingu a aj očakávané výsledky vznikajú ako trojstranná dohoda.
Mojim typickým klientom je senior manažér, partner firmy alebo naopak ľudia v programoch talent manažmentu. Individuálny koučing patrí v mnohých firmách k benefitom v oblasti osobnostného rozvoja človeka, agendu prináša sám klient.

V procese rozvoja manažéra sú však ciele koučingu väčšinou dané. Vzniknú situačne – manažér je povýšený, pripravuje sa na náročnejšiu pozíciu, stoja pred ním nové výzvy alebo sú súčasťou jeho profesionálneho rozvoja a máme k dispozícii odporúčania z Development centier, prípadne iný zdroj diagnostiky ako 360° spätná väzba, či iné formy osobnostných alebo kompetenčných profilov.
Podľa celosvetovej štúdie ICF 38% klientov sa venuje v koučingu osobnostnému rozvoju, 32% medziľudským vzťahom a ďalej zvyšovaniu sebavedomia, komunikačných schopností, efektivite svojho tímu a harmónii súkromného a pracovného života.

Koučingový prístup pre manažérov
Moje skúsenosti mi ukazujú, že cesta koučingu do organizácie nemusí byť cez profesionálny koučing. Pokiaľ sa manažéri naučia používať koučingový prístup k vedeniu ľudí a aj k vedeniu seba samého, ich úspešnosť prudko rastie. Preto okrem individuálneho koučingu odporúčam aj absolvovanie programu, zloženého z tréningových a workshopových častí a nastavenia interného systému, ktorý túto novú informáciu ukotví do firemnej kultúry.

Ako si vybrať „svojho kouča“ (pdf brožúra)
1. Overiť si odbornú kvalifikáciu kouča, prípadne jeho praktické skúsenosti v oblasti riadenia
2. Dohodnúť si osobné stretnutie, ukážkový koučing, pre získanie pocitu, či je to človek, ktorému dôverujem, som schopný otvorene s ním komunikovať

Vybrané referencie:

Viac ako 550 individuálnej hodín práce s individuálnymi klientmi aj zo spoločností ako Alcatel- Lucent Slovakia, Ernst&Young Slovakia, Iuventa, Imperial Tobacco Slovakia, Mary Kay, MEDIREX Group, MIBA Sinter Slovakia, SE Predaj, Schnellecke, Tatrabanka…

„Tieto stretnutia boli výnimočné, naučili ma vidieť samu seba takú, aká som a vidieť ľudí, s ktorými pracujem ako kolegov ale aj ako ľudí, osobnosti, ktoré dávajú dobré a zlé a je len na mne, ako to dokážem prijať. Úžasný spôsob sebapoznania, ale aj psychológia, ktorú nečakáte, ale pomáha.“Radka, senior manažér v nadnárodnej korporácii

„Koučing je úžasné „zrkadlo“. Pomáha nájsť riešenia, ktoré sú omnoho jednoduchšie, ako človek očakával! Želám Vám veľa takých spokojných klientov, ako som ja.Tomáš, partner nadnárodnej korporácie

„Zmenilo mi to život …“Ivan, senior manažér výrobnej spoločnosti

„Dagmar mi pomohla stretnúť sa so skrytými časťami môjho ja, mojou spokojnosťou, mojou silou a pootvoriť dvere k pracovnému a osobnému úspechu. Naštartovať veľmi cenné kroky k sebe a k životu“Katarína, HR manažérka nadnárodnej IT spoločnosti

„Tento typ koučingu by som odporučila všetkým, ktorí hľadajú nový spôsob, ako pristupovať ku každodenným situáciám či už v práci, alebo v súkromí. Dagmar mi veľakrát pomohla zadefinovať niečo, o čom som už možno premýšľala, ale som to nevedela správne vyhodnotiť a zosumarizovať. Nastavila mi zrkadlo a svojim nezaujatým prístupom dokázala zmeniť niektoré moje presvedčenia a názory, ktoré ma brzdili pri dosahovaní mojich cieľov.Daniela, senior marketing manažér v nadnárodnej spoločnosti

„Co-Active koučing mi pomohol pri vyjasnení priorít v najbližšom období, čo ma napĺňa radosťou. Táto metóda do procesu aktívne zapája samotnú koučovanú osobu, čo zvyšuje jej účinnosť“Zoltán, senior manažér v procese zmeny svojej kariéry