04_leadership

Práca ako súčasť života

Spôsob ako pracujeme, akú prácu si vyberáme a ako v nej rastieme, ako sa nám darí závisí od toho, kto my sme a akým spôsobom chceme žiť svoj život. Ak v týchto otázkach nemáme jasno, alebo aspoň čiastočne jasno, ťažko sa nám rozhoduje, nemáme potrebnú silu pre realizáciu zmien, náročných činností, ktoré potrebujeme pre rast a ani vytrvalosť. Pre úspech v akejkoľvek práci je preto potrebné mať aspoň v krátkodobom horizonte jasno, prečo som JA tu a kam tým smerujem. A práve tieto základné nastavenia ako sa dívajú na svoju prácu a hodnoty si ujasňujú účastníci cez zážitkové techniky založené na Co-Active princípe, tímovom koučingu, či facilitované diskusie. Individuálne inšpirácie, či konkrétne rozhodnutia účastníci rozvíjajú ďalej v práci a svoje výstupy zdieľajú vo vopred nastavenom dlhodobom procese.

Program realizujem vo forme workshopu predovšetkým pre ľudí v programoch rozvoja talentu.

Vybrané referencie:
Dell – účastníci 2 ročníkov talent manažment programu “Rockstars”
Lenovo – workshop v rámci Dní zdravia
SIovenská implementačná agentúra – workshop v rámci teambuildingového programu