02_organizacie

Co-Active prístup

Metódou Co-Active koučing zatiaľ pracuje na Slovensku len málo koučov, hoci celosvetovo patrí k veľmi efektívnym metódam koučingu pre jednotlivcov a organizácie. 50% všetkých certifikovaných koučov na svete absolvovalo The Coaches Training Institute (CTI),  ktorý túto metódu dlhé roky zdokonaľuje.

Co-Active koučing sa zameriava na život celého človeka, čo prináša aj koučovaným manažérom širší pohľad na ich situáciu a aktivizuje ich celý ľudský potenciál. Co-Active znamená, že kouč je partnerom svojho klienta a na ich vzťahu vzniká efekt. Tak ako každá metóda koučingu, zameriava sa na posun klienta vpred, jeho výnimočnou črtou je však aj možnosť zastaviť sa a skúmať spolu s klientom, čo je tu a teraz. Z tejto skúsenosti, jasnosti, precítenia, kde sa klient nachádza, potom vzniká veľmi silný impulz na vykročenie vpred. Ku Co-Active koučingu patrí aj intenzívna práca s pocitmi. Pocity, poloha tela nám totiž dávajú jasné signály o tom, čo sa v nás deje a čo v racionálnej rovine nevidíme. Práca s pocitmi dovolí rásť intuícii a tak klient prichádza na netradičné riešenia, získa prístup k svojmu skrytému potenciálu a sile.

Koučing je vlastne špecificky vedený rozhovor. V Co-Active koučingu považujeme každého klienta za schopného odpovedať na svoje otázky alebo nájsť odpoveď. Prirodzený potenciál človeka je ako ľadovec v mori. Vidíme a vnímame len malú časť z neho. Úlohou kouča je pomôcť klientovi uchopiť tie časti, ktoré sú pod vodou a vedome ich začať využívať v svojom živote, zaviesť nové zvyky do dennodenného života.

O CTI
The Coach Training Institute je lídrom vo vzdelávaní koučov
Tréningový program pre vzdelávanie Co-Active koučov realizuje inštitút The Coach Training Institute (CTI), ktorý sídli v San Franciscu, USA. Jeho zakladatelia patria k pionierom koučingu. Za viac ako 20 rokov CTI vytrénoval na celom svete viac ako 35.000 Co-Active koučov a dnes inštitút ročne končí viac koučov, ako v akomkoľvek inom tréningovom programe. Zakladatelia CTI sú tiež autormi najpopulárnejšej knihy o koučingu Co-Active Coaching. Dnes je k dispozícii jej tretie vydanie, bolo z nej predaných viac ako 100 000 výtlačkov a ako podklad pre tréning ju používajú aj iné koučingové školy.

Kvalita lídrov v CTI je jedinečná
CTI má najprísnejšie štandardy pre prípravu lídrov. Kdekoľvek vo svete si môžete byť istí, že tréning budú viesť lídri CTI v tom istom vysokom štandarde.

Zlatý štandard certifikačných programov
CTI udeľuje prestížny certifikát CPCC – Certified Professional Co-Active Coach, ktorý sa dá získať cez certifikáciu akreditovanú ICF (Medzinárodnou federáciou koučov). Tento certifikát patrí k najviac rešpektovaným a náročným certifikačným programom pre koučov.

Certifikácia Medzinárodnou federáciou koučov (ICF)
Zapojenie zakladateľov CTI do vzniku ICF už pri jej vzniku v roku 1966 výrazne ovplyvnilo formovanie tohto odvetvia, konkrétne pri formulovaní Základných kompetencií kouča a Etický kódexu. CTI sa stala prvou organizáciou certifikovanou ICF.

Na Slovensku momentálne aktívne pôsobí len Dagmar Kéryová ako medzinárodne certifikovaná Co-active koučka.

Viac o mojom pohľade na koučing