04_leadership

Gender diversity solutions

Programy v oblasti leadershipu a individuálna práca s mojimi klientami pri vytváraní celistvého pohľadu na ich život ma prirodzene priviedli k téme spolupráce mužov a žien v biznise.
Uvedomila som si, aké je dôležité vytvárať také podmienky pre ženy, aby sa mohli realizovať v práci, ale zároveň mohli byť matkami a tiež aké je dôležité zlaďovať spoluprácu s mužmi pri starostlivosti o rodiny, ale aj o firmy.

To, čo pomáha, je uvedomovanie si súvislostí, existujúcich rodových stereotypov, zdieľanie dobrých skúseností a vedomé vytváranie riešení na mieru pre každú organizáciu, rodinu, človeka.
Preto sa venujem tejto téme v n.o. Srdce Slovenska, kde sa venujem obsahovému zameraniu každoročného Fóra Firma 21. storočia a vediem Firemnú platformu n.o. Srdce Slovenska pre šírenie a zdieľanie týchto myšlienok medzi firmami.

Ženy v biznise (pdf brožúra)

Zmena, ktorú podporujeme sa týka ľudí vo viacerých sférach – týka sa ich osobných presvedčení, nastavenia ich rodiny, možností vo firmách, ale aj politiky štátu. Jej realizácia je preto dlhodobým procesom.

Spolu s mojou kolegyňou – koučkou Zuzanou Karpinskou, preto realizujeme priamo pre firmy program Gender diversity solutions. Cieľom programu je nastaviť spoluprácu mužov a žien v organizáciách tak, aby ženy mohli uplatniť svoj potenciál v rovnováhe so svojou úlohou matiek, aby muži mohli byť aktívnymi otcami a aby organizácie mohli využiť prirodzenú diverzitu pre rozvoj spolupráce a teda pre svoj rozvoj.

Vybrané referencie:
Firemná platforma n.o. Srdce Slovenska – workshop “Mýty, pravdy a polopravdy o ženách a mužoch v biznise”
Firemná platforma n.o. Srdce Slovenska – “Lean In ” podujatie pre ženy vo vrcholových pozíciách