03_individualny_koucing

Koučing v organizácii

Už aj na Slovensku sa stáva bežnou súčasťou života manažérov jeho kouč. Koučing totiž buduje tie kompetencie lídra, ktoré sú nevyhnuté pre prežitie a prosperitu jeho organizácie v časoch, kedy sa veľa vecí mení a nedá sa fungovať zaužívaným spôsobom. Individuálny koučing prináša manažérom nadhľad, zvyšuje ich schopnosť strategického myslenia a tiež zvyšuje efektivitu ich práce s ľuďmi. Sú schopní ísť hlbšie do problémov, otvorenejšie počúvať ľudí, riešiť kritické situácie a vymaniť sa z dennej rutiny, ktorá ich spútava a nedovolí im mať potrebný nadhľad.

Podľa prieskumu ICF koučing prináša zlepšenie produktivity, napríklad 70% respondentov uvádza zvýšenie produktivity, 67% zlepšenie manažmentu firiem a 61% zlepšenie time manažmentu. K prínosom koučingu však patrí aj zvýšenie pozitivity – u 80% zlepšenie sebadôvery a sebaistoty, u 73% tiež zlepšenie vzťahov. Firmy v tejto štúdii uvádzajú až 86% -nú návratnosť investície.